โปรโมชั่นล้อแม็ก W-WORK + ยางรถยนต์

โปรโมชั่นล้อแม็ก VOSSEN + ยางรถยนต

โปรโมชั่นล้อแม็ก FUEL, XD-SERIES, atx-series + ยางรถยนต์

โปโมชั่นล้อซิ่งจากค่าย VOLK TE37 CE28 คู่กับยางสุดคุ้ม