ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17A4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17A4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
26,820
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
30,920
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
26,380
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,020
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,140
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,800
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
32,420
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,140
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,060
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
33,860
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
35,180
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17B4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17B4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
27,420
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
31,520
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
26,980
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,620
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,740
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,400
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
33,020
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,740
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,660
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
34,460
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
35,780
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17C4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17C4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
28,060
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
32,160
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
27,620
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,260
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,380
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,040
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
33,660
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,380
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,300
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
35,100
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
36,420
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17D4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17D4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
28,700
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
32,800
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
28,260
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,900
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,020
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,680
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
34,300
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,020
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,940
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
35,740
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
37,060
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17E4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17E4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
29,220
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
33,320
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
28,780
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,420
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,540
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
32,200
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
34,820
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,540
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
32,460
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
36,260
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
37,580
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17F4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17F4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
30,020
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
34,120
3x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
29,580
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,220
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,340
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
33,000
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
35,620
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,340
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
33,260
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
37,060
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
38,380
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17G4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17G4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
31,300
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
35,400
3x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
30,860
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,500
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
32,620
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
34,280
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
36,900
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,620
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
34,540
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
38,340
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
39,660
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17H4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17H4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษ
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
32,900
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
37,000
3x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
32,460
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
33,100
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
34,220
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
35,880
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
38,500
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
33,220
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
36,140
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
39,940
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
41,260
3x,xxx .-


สำนักงานใหญ่ - เปิด 8.00 - 18.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์
สาขาเจ้าฟ้า / นาคา - เปิด 8.00 - 18.00 น. เปิดบริการทุกวัน


มีลายล้อแม็ก ให้เลือกอีกเยอะ กรุณาติดต่อฝ่ายขายโทร

กอล์ฟ: 093 575 7474 คิด: 087 885 8558

มงคล: 084 447 7117 ปู: 089 972 7744

ชัย: 081 892 1851 น้ำ: 081 088 3223

สำนักงานใหญ่: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222 | สาขานาคา: 076 221222สอบถามข้อมูลออนไลน์

Email : mcmphuket@hotmail.com
FanPage : facebook.com/manitcentermax
ราคาข้างต้น สามารถหักเทิร์นล้อเก่าได้อีก

เรามีบริการจัดส่ง ทั่วประเทศ


รายการแถม ฟรี!

เปลี่ยน ล้อแม็ก พร้อม ยางรถยนต์ รับฟรี 9 รายการ

1. เติมลมไนโตรเจน
ครั้งละ 200 บาท
2. สลับยางตลอดการใช้งาน
ครั้งละ 200 บาท
3. ปะยาง
ครั้งละ 100 บาท
4. จุ๊บลม 4 ตัว
ตัวล่ะ 80 บาท(จุ๊บเลส) มูลค่า 320 บาท
5. ปลอกกันสั่น
เก๋ง ตัวละ 200x2= 400 บาท กระบะ 300x2 = 600 บาท
6. น็อตล้อแม็ก
มูลค่า 560 บาท
7. บล็อกถอดล้อแม็ก
มูลค่า 250 บาท
รวมรายการแถมฟรี
2,030 บาท
9. รูดบัตรเครดิต บัตรเดบิต
ไม่ชาร์ต

ยินดีรับบัตรเครดิต และบัตรผ่อนสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้า พร้อมแจ้งรหัสสินค้ากับฝ่ายขาย
กอล์ฟ: 093 575 7474 | คิด: 087 885 8558
มงคล: 084 447 7117 | ปู: 089 972 7744
ชัย: 081 892 1851 | น้ำ: 081 088 3223
เบอร์โทร : สำนักงานใหญ่: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222 | สาขานาคา: 076 221222
2. โอนเงินเข้าบัญชี (ฝ่ายขายจะแจ้งเลขบัญชีให้ทราบ)
3. โทรแจ้งการโอนเงิน และ แฟกซ์สลิปการโอนเงิน มาที่
เบอร์แฟ็กซ์ : สำนักงานใหญ่: 076 373338 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355181 | สาขานาคา: 076 221211
4. ทางบริษัท จะจัดส่งสินค้าให้ภายในวันนั้น