ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17A4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17A4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
26,020
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
33,260
2x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
25,580
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
26,220
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,060
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
26,340
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,260
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
33,060
2x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17B4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17B4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
26,860
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
34,100
3x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
26,420
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,060
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,900
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,180
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,100
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
33,900
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17C4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17C4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
27,300
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
34,540
3x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
26,860
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,500
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,340
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,620
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,540
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
34,340
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17D4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17D4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
27,540
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
34,780
3x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
27,100
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
27,740
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,580
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
27,860
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,780
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
34,580
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17E4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17E4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
27,940
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
35,180
3x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
27,500
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,140
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,980
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,260
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,180
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
34,980
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17F4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17F4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
28,180
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
35,420
3x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
27,740
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,380
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,220
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,500
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,420
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
35,220
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17G4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17G4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
28,380
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
35,620
3x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
27,940
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,580
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,420
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,700
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,620
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
35,420
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17H4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17H4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
28,580
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
35,820
3x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
28,140
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
28,780
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,620
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
28,900
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,820
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
35,620
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17I4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17I4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
29,660
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
36,900
3x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
29,220
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
29,860
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,700
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
29,980
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,900
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
36,700
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17J4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17J4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
30,100
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
37,340
3x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
29,660
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
30,300
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,140
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
30,420
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,340
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
37,140
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17K4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17K4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
30,940
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
38,180
3x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
30,500
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,140
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,980
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,260
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
32,180
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
37,980
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17L4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17L4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
31,380
2x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
38,620
3x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
30,940
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
31,580
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
32,420
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
31,700
2x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
32,620
2x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
38,420
3x,xxx .-

ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4X100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17M4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17


ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17 PCD: 4x100/114.3รหัสโปรโมชั่น : 17M4X100/114.3

โปรโมชั่นแม็กพร้อมยางราคาพิเศษล้อแม็กขอบ 17
size ยาง
ยี่ห้อยาง
ประเทศผลิต
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
205/40-17
THAILAND
33,500
3x,xxx .-
205/40-17
THAILAND
40,740
3x,xxx .-
205/45-17
INDONESIA
33,060
2x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
33,700
3x,xxx .-
205/45-17
THAILAND
34,540
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
33,820
3x,xxx .-
215/45-17
THAILAND
34,740
3x,xxx .-
215/45-17
JAPAN
40,540
3x,xxx .-


สำนักงานใหญ่ - เปิด 8.00 - 18.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์
สาขาเจ้าฟ้า / นาคา - เปิด 8.00 - 18.00 น. เปิดบริการทุกวัน


มีลายล้อแม็ก ให้เลือกอีกเยอะ กรุณาติดต่อฝ่ายขายโทร

กอล์ฟ: 093 575 7474 อ๊อบ: 081 088 3223

ชัย: 081 892 1851 คิด: 087 885 8558

มงคล: 084 447 7117 ปู: 089 972 7744

สำนักงานใหญ่: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222 | สาขานาคา: 076 221222สอบถามข้อมูลออนไลน์

Email : mcmphuket@hotmail.com
FanPage : facebook.com/manitcentermax
ราคาข้างต้น สามารถหักเทิร์นล้อเก่าได้อีก

เรามีบริการจัดส่ง ทั่วประเทศ


รายการแถม ฟรี!

เปลี่ยน ล้อแม็ก พร้อม ยางรถยนต์ รับฟรี 9 รายการ

1. เติมลมไนโตรเจน
ครั้งละ 200 บาท
2. สลับยางตลอดการใช้งาน
ครั้งละ 200 บาท
3. ปะยาง
ครั้งละ 100 บาท
4. จุ๊บลม 4 ตัว
ตัวล่ะ 80 บาท(จุ๊บเลส) มูลค่า 320 บาท
5. ปลอกกันสั่น
เก๋ง ตัวละ 200x2= 400 บาท กระบะ 300x2 = 600 บาท
6. น็อตล้อแม็ก
มูลค่า 560 บาท
7. บล็อกถอดล้อแม็ก
มูลค่า 250 บาท
รวมรายการแถมฟรี
2,030 บาท
9. รูดบัตรเครดิต บัตรเดบิต
ไม่ชาร์ต

ยินดีรับบัตรเครดิต และบัตรผ่อนสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้า พร้อมแจ้งรหัสสินค้ากับฝ่ายขาย
กอล์ฟ: 093 575 7474 | อ๊อบ: 081 088 3223
ชัย: 081 892 1851 | คิด: 087 885 8558
มงคล: 084 447 7117 | ปู: 089 972 7744
เบอร์โทร : สำนักงานใหญ่: 076 373333 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355222 | สาขานาคา: 076 221222
2. โอนเงินเข้าบัญชี (ฝ่ายขายจะแจ้งเลขบัญชีให้ทราบ)
3. โทรแจ้งการโอนเงิน และ แฟกซ์สลิปการโอนเงิน มาที่
เบอร์แฟ็กซ์ : สำนักงานใหญ่: 076 373338 | สาขาเจ้าฟ้า: 076 355181 | สาขานาคา: 076 221211
4. ทางบริษัท จะจัดส่งสินค้าให้ภายในวันนั้น